• Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-TPT
  • Học hàm, học vị:
   ĐHTH
  • Điện thoại:
   0987650181
  • Email:
   nvthang.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn ThỊ Yến Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01237300481
  • Email:
   ntyoanh.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Phan Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐTH
  • Điện thoại:
   0977219893
  • Email:
   pthong.th.ad.tuya@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   01639703286
  • Email:
   nthinh.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Tống Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01243708971
  • Email:
   tphuc.th.ad.tuyan@phuyen.edu.
 • Huỳnh Ngọc Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0945253095
  • Email:
   hnhoang.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Võ Đúng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01689983359
  • Email:
   vdung.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984080986
  • Email:
   nnchau.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0573865165
  • Email:
   nvthien.th.ad.tuyn@phuyen.edu.vn
 • Đinh Thị Lệ Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01658293022
  • Email:
   dt;tuyet.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 25
Tháng 04 : 212
Năm 2020 : 4.414