• Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-TPT
  • Học hàm, học vị:
   ĐHTH
  • Điện thoại:
   0987650181
  • Email:
   nvthang.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Phạm Vũ Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TV-TB
  • Học hàm, học vị:
   đh
  • Điện thoại:
   01665557174
  • Email:
   pnmhien.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984498533
  • Email:
   ntkiem.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Đỗ Văn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0973697874
  • Email:
   dvviet.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thi Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986152833
  • Email:
   ptlien.th.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Thái Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01239902942
  • Email:
   TTdung.ad.th.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Ngô Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0984080986
  • Email:
   nttloanth.ad.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 32
Tháng 04 : 116
Năm 2020 : 4.318