Ngày 10/8/2017 công Đoàn trường Tiểu học An Định long trọng tổ chức Đại hội công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.